Perjalanan Abuya As Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Dalam Menuntut Ilmu

Dikalangan ahlus sunnah wal jamaah tentu akan mengenal Al Imam As Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Makki Al Hasani. Belliau merupakan gurunya para ulama di Indonesia. Banyak para penuntut ilmu yang sengaja pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu serta berguru pada beliau. Beliau sangat dihormati oleh semua kalangan. Leluhur beliau sangat mulia dan merupakan par ulama besar bahkan ayah dan kakek beliau merupakan para gurunya ulama-ulama besar Indonesia. Untuk itu, banyak para ulama yang menyematkan beliau dengan gelar Imam ahlus sunnah wal jamaah abad ke 20 serta Muhadits Hijaz dan salah satu keturunan Rasulullah saw.

Abuya 32

Beliau dilahirkan di kota mulia yakni Makkah Al Mukarromah pada tahun 1367 H/ 1947 M di Babussalam yang merupakan kediaman ayahandanya sendiri yakni seorang Ulama besar Makkah Al Alim Al Allamah As Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki. Nasab dari pada As Sayyid Muhammad adalah As Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz yang terus bersambung nasab mulia ini ke Sayyid Idris Al Azhari bin Idris Al Akbar bin Abdullah Al Kamil bin Hasan Al Mutsanna bin Al Hasan As Sibt bin Al Imam Ali bin Abi Thalib suami daripada As Sayyidah Fathimah Az Zahra puti Nabi Besar Muhammad saw. Ayah serta kakek beliau merupakan tokoh besar serta menjadi pengajar, imam serta khotib di Masjidil Haram. Ayahanda beliau telah mengajar di Masjidil Haram selama 40 tahun lamanya.

Bahkan Raja Faisal (Raja Saudi Arabia ketika itu) tidak akan membuat suatu keputusan atau hukum yang berkaitan dengan kota suci Makkah atau urusan agama di Makkah sebelum meminta saran atau nasihat dari As Sayyid Alawi Al Maliki. Maka, pantaslah tatkala As Sayyid Alawi meninggal dunia pada tahun 1971 M pemakamannya merupakan yang terbesar di Makkah sejak ratusan tahun di mana jutaan manusia bertakziah, mengiringi jenazah serta mengumandangkan tahlil sebagai rasa hormat/ ta’dhim kepada sang imam.

As Sayyid Muhammad dididik oleh sang ayah dengan didikan yang terbaik sejak masih kecil. Lingkungan keluarga yang sarat dengan ilmu agama, anggota keluarga yang shaleh penuh keberkahan menjadikan beliau tumbuh menjadi seorang penerus perjuangan sang ayah dan kakeknya. Untuk itu, sang ayah lah yang mempunyai jasa besar dalam mendidik beliau sekaligus menjadi guru utama serta pertama yang mendidik beliau.

Pada awal pendidikan, beliau belajar dari ayahandanya ilmu nahwu, fiqih, tafsir, hadits serta hifdzul Qu’ran. Beliau terkenal dengan sifat iffah (menjaga diri), zuhud, wara’, istiqamah dan sangat dermawan.

Dalam perjalanannya menuntut ilmu beliau belajar di Madrasah Al Falah, Madrasah As Shaulatiyyah dan Madrasah Tahfidzul Qur’an. Selain itu, beliau juga menghadiri halaqah-halaqah ilmu di Masjidil Haram yang ketika itu yang menjadi pengajarnya merupakan para ulama besar yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Semangat yang begitu besar dalam diri beliau ketika menuntut ilmu ditunjang dengan kecerdasanyang luar biasa serta adanya dorongan serta perhatian dari sang ayah menjadikan beliau sebagai lautan ilmu agama.

Hal ini bisa dilihat ketika usianya masih 25 tahun, beliau meraih gelar doktor (phD) ilmu hadits di Universitas Al Azhar Kairo Mesir dengan predikat excellent (sangat memuaskan). Beliau juga merupakan warga Arab Saudi pertama serta termuda yang menerima ijazah phD dari Al Azhar. Bahkan tesis beliau yang berkenaan dengan ilmu hadits telah diakui dan mendapat pujian tinggi dari para ulama besar Al Azhar diantaranya adalah Prof.Dr. Muhammad Abu Zahrah. Ketika usianya 26 tahun beliau dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadits pada Universitas Ummul Qura Makkah.

Selain itu, beliau juga menyempurnakan dan pengembaraan menuntut ilmunya ke beberapa ulama di Maroko, Al Jajzair, Sudan, Tunisia, Mesir, India, Pakistan, Lybia, Yaman, Indonesia serta negara-negara lainnya. Dari sekian banyak para guru yang benar-benar membentuk kepribadiannya adalah guru-guru yang berada di Makkah khusunya guru besar beliau adalah ayahandanya sendiri. Jumlah guru beliau lebih dari 100 orang. Diantara para gurunya yang paling masyhur adalah :

  1. As Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki (Ayahanda)
  2. Syaikh Muhammad Yahya bin Syaikh Aman (wafat tahun 1387 H)
  3. Syaikh Muhammad Al ‘Arabi At Tabbani (wafat tahun 1391H)

  4. Syaikh Hasan bin Sa’id Yamani (wafat tahun 1391 H)

  5. Syaikh Muhammad Al Hafidz At Tijani, guru besar ilmu hadits di Mesir (wafat tahun 1398 H)
  6. Syaikh Hasan bin Muhammad Al Masysyath (wafat tahun 1399 H)
  7. Syaikh Muhammad Nur Saif bin Hilal Al Makki (wafat tahun 1403 H)
  8. Syaikh Abdullah bin Sa’id Al Lahji (wafat tahun 1401 H)

Mereka adalah ulama yang senantiasa dilazimi oleh As Sayyid Muhammad Al Maliki, diikuti majelis taklimnya serta beliau banyak mengambil faidah dari para ulama tersebut.

Dari Madinah:

1) Shaykh Hasan al-Sha‘ir, Shaykh al-Qurra of Madinah
2) Shaykh Diya-al-Din Ahmad al-Qadiri
3) As-Sayyid Ahmad Yasin al-Khiyari
4) Shaykh Muhammad al-Mustafa al-Alawi al-Shinqiti
5) Shaykh Ibrahim al-Khatani al-Bukhari
6) Shaykh Abd-al-Ghafur al-Abbasi al-Naqshbandi

Dari Hadramawt dan Yaman:

1) Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumayt, Imam Besar Hadramawt
2) Shaykh As-Sayyid Muhammad Zabarah, Mufti Yaman
3) Shaykh As-Sayyid Ibrahim bin Aqeel al-Ba-Alawi, Mufti Ta‘iz
4) Al-Imam al-Sayyid Ali bin Abd-al-Rahman al-Habshi
5) Al-Habib Alawi ibn Abd-Allah bin Shihab
6) As-Sayyid Hasan bin Abd-al-Bari al-Ahdal
7) Shaykh Fadhl bin Muhammad Ba-Fadhal
8) Al-Habib Abd-Allah bin Alawi al-Attas
9) Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafeez
10) Al-Habib Ahmad Mashhur al-Haddad
11) Al-Habib Abd-al-Qadir al-Saqqaf

Dari Syria:

1) Shaykh Abu-al-Yasar ibn Abidin, Mufti Syria
2) Shaykh As-Sayyid al-Sharif Muhammad al-Makki al-Kattani, Mufti Maliki
3) Shaykh Muhammad As‘ad al-Abaji, Mufti Shafi‘i
4) Shaykh As-Sayyid Muhammad Salih al-Farfur
5) Shaykh Hasan Habannakah al-Maydani
6) Shaykh Abd-al-Aziz ‘Uyun al-Sud al-Himsi
7) Shaykh Muhammad Sa‘id al-Idlabi al-Rifa‘i

Dari Mesir:

1) Shaykh As-Sayyid Muhammad al-Hafiz al-Tijani, Imam Hadith di Mesir
2) Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf, Mufti Mesir
3) Shaykh Salih al-Ja‘fari, Imam Masjid Al-Azhar

4) Shaykh Amin Mahmud Khattab al-Subki
5) Shaykh Muhammad al-‘Aquri
6) Shaykh Hasan al-‘Adawi
7) Shaykh As-Sayyid Muhammad Abu-al-‘Uyun al-Khalwati
8) Shaykh Dr. Abd-al-Halim Mahmud, Syeihkul Azhar

Dari Afrika Utara (Maghribi, Algeria, Libya dan
Tunisia):

1) Shaykh As-Sayyid As-Sharif Abd-al-Kabir al-Saqali al-Mahi
2) Shaykh As-Sayyid Abd-Allah bin Al-Siddiq Al-Ghimari, Imam Hadith
3) Shaykh As-Sayyid Abd-al-Aziz bin Al-Siddiq al-Ghimari
4) As-Sharif Idris al-Sanusi, Raja Libya
5) Shaykh Muhammad At-Tahir ibn ‘Ashur, Imam Zaytunah, Tunis
6) Shaykh al-Tayyib Al-Muhaji al-Jaza’iri
7) Shaykh Al-Faruqi Al-Rahhali Al-Marrakashi
8) Shaykh As-Sayyid As-Sharif Muhammad al-Muntasir al-Kattani

Dari Sudan:

1) Shaykh Yusuf Hamad An-Nil
2) Shaykh Muddassir Ibrahim
3) Shaykh Ibrahim Abu-an-Nur
4) Shaykh At-Tayyib Abu-Qinayah

Dari Rantau Indo-Pak:

1) Shaykh Abu-al-Wafa al-Afghani Al-Hanafi
2) Shaykh Abd-al-Mu‘id Khan Hyderabadi
3) Al-Imam Al’Arif Billah Mustafa Rida Khan al-Barelawi, Mufti India
4) Mufti Muhammad Shafi’ Al-Deobandi, Mufti Pakistan
5) Mawlana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi, Imam Hadith
6) Mawlana Zafar Ahmad Thanawi
7) Shaykh Al-Muhaddith Habib-al-Rahman Al-‘Azami
8) Sayyid Abu-al-Hasan Ali An-Nadawi

*) dikutip dari “Mutiara Ahlul Bait Dari Tanah Haram” serta berbagai sumber lainnya